Matras Privacy Policy

Disclaimer en Privacy Policy

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacy Policy

Wij bedanken u voor uw vertrouwen in ons. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en MatrasFabriek draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zullen wij de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve zover wij daartoe krachtens wettelijk voorschrift worden genoodzaakt.

MatrasFabriek verkoopt uw gegevens niet

MatrasFabriek zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan MatrasFabriek of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.